Formulieren en Reglementen

Reglementen

  • Onderwijs- en examenreglement
  • Centraal Doctoraatsreglement
  • Aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement (faculteit WE)

Opleidingsgebonden

Formulieren

Registratie profiel/keuzevakken

Vrijstelling en uitzonderingsaanvragen

Examens en afwezigheden verplichte lessen

Doctorandi

Varia